|  
 
           
איזור אישי
      

במהלך החיפוש באתר תוכל
לשמור מודעות שמעניינות
אותך ע"י לחיצה פשוטה על
אייקון הכוכב

בתום החיפוש כל המודעות
ששמרת ימתינו לך באזור
האישי.

תוכל להוסיף לעצמך הערות
לכל מודעה, להגיב עליה או
למחוק אותה ממאגר המודעות
השמורות שלך במידה והיא
הפסיקה להיות רלוונטית
עבורך.

במהלך החיפוש באתר תוכל
למחוק מרשימת התוצאות
מודעות שאינן מעניינות אותך,
ע"י לחיצה פשוטה על אייקון
הפח

מחיקת מודעה תעלים אותה
מהעמוד ובמקומה תטען את
המודעה הבאה בתור.

מודעות שנמחקו לא יופיעו יותר
כאשר תבצע באתר את אותו
חיפוש בדיוק.

אם תרצה לראות את כל
המודעות שמחקת או להחזירן
לתוצאות החיפוש – הן
ממתינות לך באזור האישי.

בקרוב נעלה באתר אפשרות
לפרסם מודעות לוח בתחומים
השונים.

באזור האישי תוכל למצוא כל
מודעה שפרסמת באתר זה
וזה,לנהל אותה, לעקוב אחר
סטטיסטיקות הצפייה בה,
להקפיץ אותה, לאחר שעשתה
את עבודתה – להסיר אותה מן
האתר.

הסוכן החכם מסייע לך לאתר
מודעות מתאימות מבלי
שתצטרך לבצע את אותו
החיפוש פעם אחר פעם.

לאחר הגדרה פשוטה, הסוכן
החכם יסרוק את כל הלוחות
ללא הפסקה. עם איתור מודעה
חדשה העונה על דרישותיך -
תשלח אליך הודעה באמצעות
המייל ו/או המכשיר הסלולרי
שלך מיד עם כניסתה למערכת
או באופן מרוכז מס' פעמים
ביום, עפ"י בחירתך.

על מנת ליהנות משירותי
האזור האישי, עליך להיות
רשום ומזוהה במערכת.
משתמש רשום?
זכור אותי
טרם נרשמת לאתר?