|  
 
           
לוח נדל"ן
       

לדוגמא:

בחר מבין האפשרויות הבאות:

אזור: 
סוג הנכס: 
 
 הצג מודעות שמחקתי בעבר
      אתר זה וזה בשיתוף אתר כונס1, שמח להציע לרכישה דירות ומבנים מכינוס נכסים, וכן הצעות אטרקטיביות ממכרזים
  
?משתמש רשום
אם כבר רכשת את אחד
מחבילות המנויים עליך
להתחבר למערכת על
מנת לנצל אותה
 
 
מנוי חודשי
המנוי החודשי אינו מוגבל בכמות
המודעות וניתן למשך חודש
ימים מיום אישור הרכישה

45
רכישת מנוי רבעוני
 
מנוי שבועי
המנוי השבועי אינו מוגבל בכמות
המודעות וניתן למשך שבוע
ימים מיום אישור הרכישה
הרכישה
30
רכישת מנוי חודשי
 
מנוי יומי
המנוי היומי מאפשר לך לצפות
בכמות לא מוגבלת של מודעות
למשך יממה מרגע אישור
רכישת המנוי
15
רכישת מנוי יומי
 
מנוי חד פעמי
התשלום החד פעמי מאפשר לך
לקבל פרטים ליצירת קשר עבור
מודעה אחת מתוך תוצאות
החיפוש
5
רכישת חד פעמי