|  
 
           
שאלות ותשובות
 
כללי
מה הרעיון מאחורי אתר "זה וזה"? אתר "זה וזה" מרכז לך במקום אחד את כל המודעות מכל הלוחות בישראל וחוסך לך את הצורך לבצע חיפושים נפרדים בכל אחד מהאתרים ואת הבעייתיות שבמציאת אותן מודעות שוב שוב, כל פעם במקום אחר.
באתר "זה וזה" אתה מבצע כל חיפוש רק פעם אחת, ומקבל את כל התוצאות הרלוונטיות מכל האתרים בארץ. עכשיו תראה כל מודעה רק פעם אחת ותוכל לעקוב בנוחות וביעילות אחרי תהליך החיפוש שלך. חיפוש אחד. מקום אחד. כל המודעות.
 
האם ניתן לפרסם מודעות באתר? האפשרות לפרסם מודעות באתר תעלה בקרוב מאוד, ותוכל להתחיל ולפרסם מודעות בכל אחד מן התחומים - רכב, נדל"ן ויד שניה, ישירות לתוך אתר "זה וזה".
רשימת הנושאים  
כללי
אייקונים
האזור האישי
סוכן חכם
פרסום מודעה